Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. - Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.
flaga

Wnioski

Na tej stronie znajdują się odpowiednie wnioski egzekucyjne. Prosimy o wypełnienie ich wyraźnie, drukowanymi literami oraz podanie swoich danych kontaktowych, a następnie przesłanie wniosku do naszej kancelarii bądź dostarczenie go osobiście. Powinni Państwo zwrócić uwagę na to, aby do wniosku był załączony tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Aby skorzystać z pomocy komornika sądowego niezbędne jest określenie z jakiego majątku ma być prowadzona egzekucja. W przypadku nieznajomości tych elementów istnieje możliwość zlecenia poszukiwania majątku dłużnika przez komornika. Należy taką informację również podać we wniosku.

Wniosek o wszczęcie egzekucji   pdf    word

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń powtarzających się    pdf    word

Wniosek o egzekucję podwyższonych alimentów    pdf    word

EPU Ognivo PDCBDKW